0975951151   -   Biotech.btv@gmail.com
Giỏ hàng  0

Lịch sử phát triển

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thú y (BiotechVET), được thành lập vào tháng 3 - 2005 bởi nhóm các nhà khoa học đầu ngành của đất nước tron...